FACTURATIE 
 

De ouders betalen: 

€0.50/kind dat aanwezig is tijdens de middagbewaking op school. 

€0.50/kind per begonnen half uur van de voor/nabewaking. 

Deze som wordt tweemaandelijks aan de ouders meegedeeld via een factuur. De som kan cash of elektronisch via de bank betaald worden. 

UITSTAPPEN EN ACTIVITEITEN

Tijdens het schooljaar kan er aan de ouders een klein bedrag gevraagd worden voor uitstappen en activiteiten. Dit zal steeds cash opgevraagd worden. Meer informatie kan u terugvinden in het schoolreglement.