CLB antwerpen

CLB staat voorCentrum voor Leerlingenbegeleiding

 

Zij informerenhelpenbegeleiden.

Zij doen dit op vraag van de leerling, de ouder(s) of de school.

Zij werken onafhankelijk van de school.

Zij hebben beroepsgeheim.

Zij werken altijd gratis.

Meer informatie kan u vinden op:  https://www.clb-antwerpen.be/home