Partnership met ouders

"Onze leerkrachten en de ouders van onze leerlingen zijn partners die samen school maken." 


Onze school is continu in beweging. Elk schooljaar ontvangen wij nieuwe leerlingen en hun ouders.  Daarnaast hebben wij een groep leerlingen en ouders die we reeds langer op school mogen ontvangen. We vinden het belangrijk om school te kunnen maken, samen met alle ouders van onze leerlingen. 

Onze werkgroep ouderbetrokkenheid heeft zich omgedoopt tot partnerschap met ouders. We zien onze ouders als gelijkwaardige partners die hetzelfde doel nastreven, namelijk leerwinst creëren bij al onze leerlingen

We zijn sinds schooljaar 2018-2019 een traject aangegaan met VZW De Schoolbrug en Schoolontwikkeling om onze partnership met ouders te versterken. Dit traject verloopt in enkele fasen. 

We hebben onze doelstellingen op punt gezet. Vervolgens is er een bevraging bij onze ouders en leerkrachten gebeurd. 

Van hieruit hebben wij een nieuwe huiswerkvisie ontwikkeld. Hierbij worden we ondersteund vanuit VZW De Schoolbrug. Onze visie is in werking getreden en wordt verder uitgewerkt. 

Samen met onze ouders gaan we aan de slag om hun rol als ouders te versterken.