Schoolraad

Wij zijn op zoek naar ouders die lid willen worden!


Naast de oudervereniging hebben we ook een schoolraad. Deze bestaat uit 3 ouders,  3 leerkrachten en 2 vertegenwoordigers uit de ruimere schoolomgeving (sociale-economische-culturele milieus). De schoolraad geeft advies aan...

...de directeur inzake:

- de algemene organisatie van de school

- de werving van leerlingen of cursisten

- de organisatie van extra-muros activiteiten en parascolaire activiteiten

- het schoolbudget

- het schoolwerkplan


...de raad van bestuur en de algemeen directeur inzake:

- de toewijzing van het mandaat van de directeur

- de programmatie van het studieaanbod

- de schoolinfrastructuur


...en overlegt met de directeur inzake:

- het vastleggen van de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket

- de organisatie van de niet-lesgebonden opdrachten

- welzijn en veiligheid op school

- het schoolreglementGO! Basisschool “De Pijl” - Pijlstraat 2 - 2060 Antwerpen - T 03 232 71 50 - secretariaat@depijl.be © 2010 - 2018 VIA FUTURA