Groeien

Wij geloven in elk kind en gaan ervan uit dat elk kind kan leren en kan openbloeien.
We begeleiden elk kind naar maximale leerkansen en naar leerwinst. Door het frontaal lesgeven om te buigen in eerder begeleidende houding kan er meer gedifferentieerd lesgegeven worden ten voordele van de individuele leerling.
Alle lerende moeten zich in hun totaliteit kunnen ontplooien in De Pijl.Zo trachten wij te streven naar kwaliteitsonderwijs.

Om tegemoet te komen aan de noden van onze leerlingenpopulatie, zoeken wij onderwijsvernieuwingen die binnen onze school kaderen. Cognitieve kennis en vaardigheden worden getraind zonder de socio-emotionele component uit het oog te verliezen. Het uiteindelijke doel is een nog grotere leerwinst bij de lerende. Dit gebeurt door de verbinding van cognitieve kennis - met de nadruk op leerervaring - aan een degelijke menselijke vorming, met daarbij een extra dimensie op het gebied van totale creativiteit. Zo voelt de school ‘minder schools’ aan, doch biedt ‘meer school’.