Respect

Onze schoolwerking is gebaseerd op vertrouwen, veiligheid en wederzijds respect tussen alle participanten.

De diversiteit van onze leerlingen zien we als een verrijking. Het opent boeiende perspectieven waar gretig wordt op ingespeeld. Uitgangspunt is dan ook een non-discriminatiebeleid waarin iedereen evenwaardig is en iedereen gelijke kansen verdient. We begeleiden de kinderen naar een open geest zonder vooroordelen, zelfs tijdens de lessen wiskunde en taal. Zo kunnen wij hen wapenen met een wereldse kennis opdat ze in de toekomst hun eigen leven, hun eigen geluk zonder al te veel problemen kunnen uitbouwen.

Wij creëren een klasklimaat waarbinnen de leerlingen respectvol omgaan met elke participant in hun omgeving. We leren hen duidelijke waarden en normen aan door regels en afspraken als handvat mee te geven.