Samen

Onderwijs maak je samen.

In de eerste plaats willen we dus de lerende, ouders en leerkrachten doen samenwerken. Hiervoor ontwikkelen we in de school een cultuur waarin we participatie en dialoog belangrijk vinden.

We leren kinderen om samen met anderen je activiteiten te richten op een gemeenschappelijk doel en bij te dragen aan het bevorderen van een goede onderlinge sfeer. Dit kan door het gezamenlijke resultaat op de eerste plaats te stellen en zich daarvoor zo goed mogelijk inzetten. Zo leren we van elkaar en met elkaar.