Uniek

De Pijl is met haar gevarieerd en superdivers publiek een unieke school, waar op een unieke manier over onderwijs wordt gedacht.Onderwijs moet een feest zijn, in de eerste plaats voor de kinderen. De lerende, maar vooral het kind, staat centraal.
Elk kind is uniek, met een eigen achtergrond of rugzak. We aanvaarden elkaar allemaal zoals we zijn. We gaan op zoek naar de sterktes en interesses van de kinderen en geven hen alle kansen om te ontplooien.
De superdiversiteit onder de leerlingen zien we als een meerwaarde voor hun ontwikkeling. Binnen de verscheidenheid gaan we op zoek naar verbondenheid.