Veilig

We zorgen dat alle kinderen zich geborgen en thuis voelen in De Pijl. We voorzien een inclusieve cultuur waarbinnen iedereen een plek krijgt. We staan garant voor een positief en stimulerend school- en klasklimaat.
Het veilige klimaat in de school wordt gecreëerd door een netwerk uit te bouwen van vaste en tijdelijke personeelsleden, ouders, lerende, participanten en bezoekers. Dit maakt dat het schoolgebeuren ook een wereldgebeuren is. Zo wordt onderwijs ook een maatschappelijk project.